Instrukcja wypełniania raportu z obserwacji Słońca – SOS PTMA

Autor: Tadeusz Figiel.

Instrukcja wypełniania raportu

Po zalogowaniu jako obserwator wchodzimy do / Profil / i wpisujemy swoje dane
osobiste a także dane dotyczące: teleskopu, powiększenia, używanego okularu
oraz filtru. Dane te każdorazowo automatycznie zapiszą się w odpowiednim
miejscu naszego raportu. W przeciwnym razie każdorazowo będzie trzeba
uzupełniać te rubryki z naszymi danymi.
Podczas obserwacji w tabelce obok szkicu lub w brudnopisie zapisujemy:
– datę
– czas uniwersalny -UT
– dokładność obserwacji – t
– widoczność – q
– wiatr-w
– seeing – S
– ilość grup północnych gN
– ilość plam północnych fN
– ilość grup południowych – gS
– ilość plam południowych – fS
– ogółem ilość grup – g
– ogółem ilość plam – f,
Czytaj dalej

Pierwszy w 2013 roku wykład otwarty w Obserwatorium Astronomicznym UAM w Poznaniu

Galeria

18.01.2013 – pierwszy wykład otwarty w tym roku w Obserwatorium Astronomicznym UAM w Poznaniu (wykład prowadził jeden z doktorantów). Oczywiście pogody na pokaz nieba nie było, ale można było sobie zobaczyć w domku lunetki tego mega staruszka refraktora Carl Zeissa. … Czytaj dalej