Jak wyznaczyć kierunki na Słońcu

Równik słoneczny i południk centralny wyznaczymy podczas obserwacji metodą projekcji, polegającej na rzutowaniu tarczy słonecznej na ekran, ustawiony w pewnej odległości od okularu. Ustawienie to przedstawia poniższe zdjęcie.

Dla małej średnicy obiektywów teleskopów przyjmujemy średnicę koła na ekranie 100 mm, dla większych 150 mm i więcej. Po zgraniu rzutowanej tarczy Słońca z narysowanym kołem na ekranie ( można użyć szkicu zamieszczonego na naszej stronie) zaznaczamy plamę (A1).Czekamy kilka sekund i po jej przesunięciu w wyniku ruchu wirowego Ziemi zaznaczamy ( A2 ) Pamiętamy aby podczas zaznaczania nie ruszać teleskopem i ekranem. Następnie prowadzimy linię prostą prostopadłą do linii łączącej punkty A1 i A2 przechodzącą przez środek naszego koła. W ten sposób otrzymaliśmy linię wskazującą kierunek koła deklinacyjnego ( B ). Teraz z generatora efemeryd również znajdującego się na naszej stronie odczytujemy wartość ( P ) tzn. kąt między kierunkiem koła deklinacyjnego a osią obrotu Słońca {znak ( + ) znacza, że jego północny biegun położony jest na wschód od linii koła deklinacyjnego, a znak ( – ), że na zachód od niego. Doskonale to obrazuje poniższy rysunek.

W ten sposób wyznaczyliśmy kierunki na Słońcu N,S,W,E. Teraz wystarczy przyłożyć do punktu ( N ) odpowiednią siatkę ortograficzną o wartości ( B ) z odpowiednim znakiem i możemy wyznaczyć współrzędne plam na naszym szkicu. przygotował i opracował; Tadeusz Figiel

Źródło


Raport aktywności słonecznej – Raport nr. 2/02/2013

Od jakiegoś czasu czekamy na maximum słoneczne ale z naszych obserwacji i nie tylko zresztą wynika, że to jeszcze trochę potrwa. Uśredniona liczba Wolfa w lutym wyniosła zaledwie 45,059 na 27 dni obserwacyjnych a liczba plamotwórcza SN 20,755 na 16 dni obserwacyjnych. Wszystkim obserwatorom, którzy przysłali swoje obserwacje bardzo dziękuję.

OBSERWATORZY:

Krystyna Wirkus /7/ Jerzy Zagrodnik /10/ Yuri Zakharov /10/ Paco Cebrian /21/ Skorupski Piotr /3/ Tadeusz figiel /6/

Za tydzień koniunkcja Księżyca z kometą C/2011 L4 PANSTARRS

Już we czwartek kometa PANSTARRS będzie zachodzić pierwszy raz później niż Słońce, różnica niestety jeszcze tego dnia będzie raczej zbyt mała (około kwadransa) by kometę dostrzec (ale może się uda?), ale widoczność komety zaczyna się na dobre już kolejnego dnia – w piątek. Kometa będzie widoczna zaraz po zachodzie Słońca i będzie się szybko wznosić ponad horyzont z każdą dobą, gdyż właśnie dzisiaj jest w peryhelium swojej orbity – czyli punkcie najbliższym Słońcu (punkt przysłoneczny).

Należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą choć trudną do obserwacji koniunkcję bardzo cienkiego (jednodniowego Księżyca) – dzień po nowiu z kometą! Podczas 10-letnich moich obserwacji takiego zjawiska jeszcze nie było! Oby pogoda dopisała. Oczywiście dzień później widok będzie równie kapitalny tylko Księżyc będzie nieco grubszy i po drugiej stronie komety.

Koniunkcja komety PANSTARRS z Księżycem

Zakrycie i odkrycie gwiazdy Ome 01 Sco o jasności 3,9 magnitudo

Galeria

W tej galerii znajduje się 1 zdjęcie.

Dzisiejsza noc była 3 pogodną z rzędu, jednak poprzednia poprzednia noc skończyła w okolicy godziny 1, wtedy naszły chmury. Głównymi zadaniami na tę noc była pierwsza próba ustawienia FASTRONa na biegun północny nieba oraz zarejestrować „pierwsze światło” czyli zrobić pierwsze … Czytaj dalej