Jak wyznaczyć kierunki na Słońcu

Równik słoneczny i południk centralny wyznaczymy podczas obserwacji metodą projekcji, polegającej na rzutowaniu tarczy słonecznej na ekran, ustawiony w pewnej odległości od okularu. Ustawienie to przedstawia poniższe zdjęcie.

Dla małej średnicy obiektywów teleskopów przyjmujemy średnicę koła na ekranie 100 mm, dla większych 150 mm i więcej. Po zgraniu rzutowanej tarczy Słońca z narysowanym kołem na ekranie ( można użyć szkicu zamieszczonego na naszej stronie) zaznaczamy plamę (A1).Czekamy kilka sekund i po jej przesunięciu w wyniku ruchu wirowego Ziemi zaznaczamy ( A2 ) Pamiętamy aby podczas zaznaczania nie ruszać teleskopem i ekranem. Następnie prowadzimy linię prostą prostopadłą do linii łączącej punkty A1 i A2 przechodzącą przez środek naszego koła. W ten sposób otrzymaliśmy linię wskazującą kierunek koła deklinacyjnego ( B ). Teraz z generatora efemeryd również znajdującego się na naszej stronie odczytujemy wartość ( P ) tzn. kąt między kierunkiem koła deklinacyjnego a osią obrotu Słońca {znak ( + ) znacza, że jego północny biegun położony jest na wschód od linii koła deklinacyjnego, a znak ( – ), że na zachód od niego. Doskonale to obrazuje poniższy rysunek.

W ten sposób wyznaczyliśmy kierunki na Słońcu N,S,W,E. Teraz wystarczy przyłożyć do punktu ( N ) odpowiednią siatkę ortograficzną o wartości ( B ) z odpowiednim znakiem i możemy wyznaczyć współrzędne plam na naszym szkicu. przygotował i opracował; Tadeusz Figiel

Źródło


Raport aktywności słonecznej – Raport nr. 2/02/2013

Od jakiegoś czasu czekamy na maximum słoneczne ale z naszych obserwacji i nie tylko zresztą wynika, że to jeszcze trochę potrwa. Uśredniona liczba Wolfa w lutym wyniosła zaledwie 45,059 na 27 dni obserwacyjnych a liczba plamotwórcza SN 20,755 na 16 dni obserwacyjnych. Wszystkim obserwatorom, którzy przysłali swoje obserwacje bardzo dziękuję.

OBSERWATORZY:

Krystyna Wirkus /7/ Jerzy Zagrodnik /10/ Yuri Zakharov /10/ Paco Cebrian /21/ Skorupski Piotr /3/ Tadeusz figiel /6/

Instrukcja wypełniania raportu z obserwacji Słońca – SOS PTMA

Autor: Tadeusz Figiel.

Instrukcja wypełniania raportu

Po zalogowaniu jako obserwator wchodzimy do / Profil / i wpisujemy swoje dane
osobiste a także dane dotyczące: teleskopu, powiększenia, używanego okularu
oraz filtru. Dane te każdorazowo automatycznie zapiszą się w odpowiednim
miejscu naszego raportu. W przeciwnym razie każdorazowo będzie trzeba
uzupełniać te rubryki z naszymi danymi.
Podczas obserwacji w tabelce obok szkicu lub w brudnopisie zapisujemy:
– datę
– czas uniwersalny -UT
– dokładność obserwacji – t
– widoczność – q
– wiatr-w
– seeing – S
– ilość grup północnych gN
– ilość plam północnych fN
– ilość grup południowych – gS
– ilość plam południowych – fS
– ogółem ilość grup – g
– ogółem ilość plam – f,
Czytaj dalej