Instrukcja wypełniania raportu z obserwacji Słońca – SOS PTMA

Autor: Tadeusz Figiel.

Instrukcja wypełniania raportu

Po zalogowaniu jako obserwator wchodzimy do / Profil / i wpisujemy swoje dane
osobiste a także dane dotyczące: teleskopu, powiększenia, używanego okularu
oraz filtru. Dane te każdorazowo automatycznie zapiszą się w odpowiednim
miejscu naszego raportu. W przeciwnym razie każdorazowo będzie trzeba
uzupełniać te rubryki z naszymi danymi.
Podczas obserwacji w tabelce obok szkicu lub w brudnopisie zapisujemy:
– datę
– czas uniwersalny -UT
– dokładność obserwacji – t
– widoczność – q
– wiatr-w
– seeing – S
– ilość grup północnych gN
– ilość plam północnych fN
– ilość grup południowych – gS
– ilość plam południowych – fS
– ogółem ilość grup – g
– ogółem ilość plam – f,

Liczbę Wolfa-R obliczymy ze wzoru

R = 10g+f

– ilość półcieni z plamami – p
– ilość plam bez półcienia – s,

Aktywność plamotwórczą- SN obliczymy ze wzoru

SN = 10p+s

Te dane będą nam potrzebne do prawidłowego wypełnienia naszego raportu.
W profilu klikamy na / Nowy raport / Otworzy nam się stronka,
w której utworzymy swój raport zgodny z danym miesiącem.
Po każdym wpisaniu obserwacji klikamy na / Zapisz /
Wtedy jeszcze mamy możliwość edycji raportu.
Dopiero po zakończeniu miesiąca klkamy na / Wyślij /
Po wysłaniu raportu nie możemy już go edytować jedynie zobaczyć.

Koordynator SOS PTMA
Tadeusz Figiel

Dodaj komentarz