Obserwacje „eMek” i dwóch gwiazd zmiennych

Podczas krótkich obserwacji nastąpiła niepewna obserwacja planetoidy (704) Interamnia, która znajduje się niedaleko gwiazdy zmiennej R Tri, która teraz jest w okolicy maksimum jasności. Obserwacja jest niepewna, gdyż ze względu na bardzo słabą jasność planetoidy nie mam pewności co do poprawności obserwacji. Mam nadzieję, że dzisiejszej nocy obserwacja zostanie potwierdzona.