Obserwacje w Izdebnie

Noc z 23 na 24 lipca byłem na nocnych obserwacjach u Tomka Zarasia w Izdebnie, gdzie w przyszłości być może będzie obserwatorium astronomiczne z prawdziwego zdarzenia.